Zichtbaar maken wat van belang is en een gedachte tot leven brengen